Porilaisen Mika Marttilan työura taloushallinnon parissa on kestänyt jo yli 10 vuotta. Työnantajan nimi on vaihtunut matkan varrella pariinkin kertaan, ja myös Mikan rooli on kasvanut asteittain vuosien aikana.

Mika aloitti työuransa Taloustuki Kuntapalveluissa työharjoittelun kautta vuonna 2011, jolloin hän opiskeli taloushallintoa Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Mika sanoo, ettei taloushallinto herättänyt aluksi sen suurempia intohimoja, mutta jälkeenpäin ajateltuna se osoittautui hänelle juuri oikeaksi urapoluksi.

Työharjoittelijan tehtävät keskittyivät aluksi ostolaskujen skannaukseen.

– Sieltähän se kaikki periaatteessa alkaa – yritys saa laskun, se skannataan digitaaliseen muotoon ja tiedot täytetään ostolaskujärjestelmään. Toki maailma on jo siinä mielessä muuttunut, että paperilaskut alkavat olla katoavaa kansanperinnettä eikä tietojakaan tarvitse enää täyttää ostolaskujärjestelmään käsin, Mika naurahtaa.

Ostoreskontranhoitajasta järjestelmäasiantuntijaksi

Mika valmistui taloushallinnon tradenomiksi 2012, ja sai heti valmistumisen jälkeen määräaikaisen työn ostoreskontranhoitajana. Kun Taloustuki Kuntapalvelut yhdistyi Seutukeskus Hämeen kanssa vuonna 2013, Mikan työnantajan nimeksi vaihtui KuntaPro. Samana vuonna Mikan työsuhde vakinaistettiin – ja sillä tiellä hän on edelleen.

– Aloin perehtyä tarkemmin ostolaskujärjestelmän taustoihin ja maksuliikennejärjestelmään. Muutaman vuoden jälkeen siirryin ostoreskontranhoitajasta ratkaisuasiantuntijaksi pääkäyttäjätiimiin, jossa toimimme muun muassa kakkostason tukena sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Lisäksi pääsin tekemään ja koordinoimaan uusien asiakkaiden taloushallinnon järjestelmäkäyttöönottoja, Mika kertoo.

Sarastia365 Talouden tuotepäällikkö Mika Marttila Porin raatihuoneen edustalla.
Sarastia365 Talouden tuotepäällikkö Mika Marttila kotikaupunkinsa Porin Raatihuoneenpuistossa.

Sarastia365-projekti kiritti tuotepäällikön pestiin

Sarastia syntyi KuntaPron ja Kunnan Taitoan fuusion kautta vuonna 2019. Samalla alkoi Sarastian oman ohjelmistotuotteen Sarastia365:n kehittäminen. Mika hoiti uuden ostolaskujärjestelmän tuotepäällikön tehtäviä muiden töidensä ohella, ja pääsi sitä kautta mukaan uuden ohjelmistotuotteen kehitysprojektiin. Lopulta tuotekehityksestä tuli Mikan täysipäiväinen työ.

– Keskityin ensin Sarastia365 Talouden ostoreskontramoduuliin ja ostolaskujärjestelmään sekä siihen tarvittavan lisäautomatiikan suunnitteluun. Samalla pääsin paneutumaan Microsoft Dynamics 365 -teknologiaan ja siihen, miten Microsoftin ratkaisut saadaan tuotteistettua kotimaisen kuntasektorin tarpeisiin, Mika kertoo.

Kesällä 2022 Mikasta tehtiin koko Sarastia365 Talouden tuotepäällikkö, jonka vastuulle tuli ohjelmistotuotteen tuoteomistus ja tuotekehitys. Käytännössä Mika vastaa Sarastia365 Talouden kehityssuunnitelmista, kehitystöiden priorisoinneista ja resurssoinneista, ottaen huomioon käytettävissä olevan budjetin. Tuotetta kehitetään tiiviissä yhteistyössä Sarastian sisäisen järjestelmäkehitystiimin ja ulkoisen kumppanin Efiman kanssa.

Sarastian palvelutuotannon prosessiomistajilta ja järjestelmäyhteistyöasiakkailta tulee paljon kehitystoiveita – näistä yritämme valikoida sellaiset, jotka hyödyttäisivät kaikkia järjestelmää käyttäviä kunta- ja hyvinvointialueasiakkaita.

Jatkuva kehittäminen ja uudet teknologiat innostavat eteenpäin

Mikan työura on jatkunut yhtäjaksoisesti jo yli 10 vuotta, ja rooli ja vastuut ovat kasvaneet vuosien myötä. Mika kiittelee erityisesti esihenkilöitään, jotka tunnistivat hänessä potentiaalin. Itsestään hän ei ole koskaan osannut pitää melua, vaan vaatimaton Mika on hoitanut oman tonttinsa aina huolellisesti, mutta vähäeleisesti.

– Työtehtävien asteittainen laajentuminen ja useista erilaisista sovelluksista saadut kokemukset ovat auttaneet ymmärtämään taloushallinnon erilaisia kokonaisuuksia. Tästä on ollut hyötyä erityisesti tuotepäällikön roolissa, jossa lankojen täytyy pysyä tiukasti käsissä, Mika sanoo.

Tuotepäällikön työ pitää Mikan kiireisenä, mutta tavoitteena hänellä on löytää enemmän aikaa uuden oppimiselle.

– Kehittäminen ja kehittyminen ei lopu koskaan – aina löytyy niin tuotteista kuin prosesseistakin kehitettävää. Lisäksi oman osaamisen kehittäminen ei saisi pysähtyä, jotta löytäisi jatkossakin erilaisten ongelmien ratkaisuun tuoreita näkökulmia, Mika pohtii.

On hienoa tehdä töitä uusien teknologioiden ja osaavien ihmisten parissa. Haluan nähdä, mitä kaikkea voimme saada vielä yhdessä aikaiseksi.

Sarastian sovellusasiantuntijana työskentelevä Maria Lankinen elää unelmiaan todeksi ennen kaikkea käytännön kokemuksen ja innokkuuden avulla. Ylioppilastodistuksen saatuaan Maria aloitti välivuoden ja pääsi töihin osuuskauppaan Hämeenmaalla. Sieltä urapolku on mutkitellut Sarastialle työvuorosuunnittelujärjestelmä Titanian pariin.

Ennen kuin Maria aloitti Sarastialla työskentelemisen kesällä 2019, hän teki töitä kaupan alalla noin 10 vuotta muun muassa apulaispäällikön ja osastopäällikön tehtävissä. Vuonna 2018 Lankinen jäi pois työstä syventääkseen osaamista kaupallisen alan opinnoilla. Opintojen aikana hän kiinnostui Sarastiasta ja sen tarjoamasta mahdollisuudesta palvella valtakunnallisesti kuntia ja kaupunkeja palkka- ja taloushallinnon asioissa.

Marian aloittaessa Sarastialla hänen työtehtäviinsä kuului muun muassa käyttövaltuushallinta, prosessikehitys ja palveluasiantuntijan tehtävät. Hän kertoo asiakaspalvelutaustansa auttaneen paljon asiakkaiden kohtaamisessa ja työpaikan sisäisessä verkostoitumisessa.

Lapsena halusin olla mahdollisimman säästeliäs niin viikkorahojen kuin lauantaikarkkien kanssa. Myös kaikki harrastusvälineet olivat aina siististi huoneessani. Tämä kuvaa haluani organisoida asioita huolellisesti.

Sosiaalinen sovellusasiantuntija

Sovellusasiantuntijan tehtävässä Maria aloitti maaliskuussa. Nykyään työtehtäviin kuuluu esimerkiksi palvelujen tuottaminen asiakkaille, yhteistyö ohjelmatoimittajien kanssa, järjestelmän ylläpitotehtävät, käyttöoikeuksien hallinta, uusien asiakkaiden käyttöönottoprojektit sekä kattava opastaminen järjestelmään liittyvien kysymysten tiimoilta.

Maria kuvailee itseään vahvaksi ja sosiaaliseksi tiimityöskentelijäksi, joka on motivoitunut kehittymään tehtävissään jokaisena työpäivänä. Maria toteaa olleensa myös hyvin järjestelmällinen sekä säästäväinen ihminen pienestä pitäen.

Kun oma asenne ja kontaktit ovat kunnossa, ammatillinen kasvu ja eteneminen uralla onnistuu.

Työnteossa Mariaa motivoi etenkin mukavat kollegat, vaihtelevat työpäivät ja mahdollisuus työntekijöiden tapaamiseen yli tiimirajojen. Vapaa-ajalla hän nauttii etenkin yön yli kestävistä patikointiretkistä koirien kanssa, matkustelusta ulkomaille sekä kodin sisustusprojekteista.

Innolla töihin maanantaisin

Maria kertoo, että lämmin vastaanotto aivan ensimmäisinä työpäivinä Sarastialla oli tärkeää hyvän työfiiliksen syntymisessä. Se vahvisti tunnetta, että Sarastia on hänelle oikea työpaikka. Vaikka paketissa oleva jalka toi lisäjännitystä aloitukseen, Hämeenlinnan toimistolla valmiina odottavat työvälineet ja laadukas perehdytys auttoivat pääsemään hyvin alkuun. Hän kertoo edelleen olevansa innostunut töihin lähdöstä jokaisena päivänä, jopa maanantaiaamuisin.

Maria kokee olevansa menestynyt. Kun hän valmistui ylioppilaaksi, päätöstä välivuoden pitämisestä kauhisteltiin, mutta työelämä on tehnyt tehtävänsä ja vienyt sinne, minne Maria on halunnut päästä. Maria uskookin, että kokemusten kautta oppiminen, oman intohimon löytäminen sekä oikea asenne ovat auttaneet tavoitteiden saavuttamisessa.