Sarastian verkkosivut ja visuaalinen ilme uudistuivat maanantaina 13.11.2023. Samalla otimme käyttöön konserninimen Numera ja numera.fi-verkkosivut, jonne on kerätty omistajuuteen liittyvät asiat ja kokousmateriaalit.

Sarastian uudistuneet verkkosivut opastavat sivujen suurimman kävijäryhmän – henkilöasiakkaat – entistä paremmin verkkoasiointikanaviin. Sivustorakennetta on yksinkertaistettu niin, että myös tiedot Sarastian palveluista löytyvät helposti yhdeltä sivustolta.

Sarastian uusi ilme tulee näkymään myös asiakkaiden Extranetissä ja muussa asiakasviestinnässä. Siirtymäaikana uusi ja vanha ilme voivat näkyä rinnakkain.

Uusia ilmeitä ja uusi kokonaisuus

Täysin uusi numera.fi-sivusto kokoaa yhteen Sarastia-yhtiöihin omistajatietoa. Numera-nimi rekisteröidään ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti ensi vuonna. Siihen asti kaikki kokousasiakirjat julkaistaan Sarastian nimellä.

Uusilla sivuilla nähdään myös konserniyhtiöille yhteinen uusi visuaalinen ilme. Ilmeuudistuksella tavoiteltiin sekä yhtiöiden erottuvuutta että yritysperheen yhtenäisyyttä. Niitä yhdistää käsinkirjoitetulta näyttävä logo, joka on moderni ja helposti lähestyttävä. Eroja luovat värimaailmat ja uudenlainen nimistö.

Anna palautetta uusista verkkosivuista

Kehitämme verkkosivuja myös uudistuksen jälkeen, ja otammekin mielellämme vastaan palautetta kehitystyön tueksi. Voit antaa palautetta vastaamalla oheiseen käyttäjäkyselyyn. Kysely on anonyymi ja vastaamiseen menee vain muutama minuutti.

Talous- ja henkilöstöpalveluyritys Sarastian hallitus on nimittänyt yhtiölle uuden toimitusjohtajan. Anne Issakainen aloittaa tehtävässä 4.9.2023.

Anne Issakaisen valinnassa painoi vahva kokemus palvelukeskusliiketoiminnasta. Annen osaaminen tukee Sarastiaa asiakaskeskeisemmän kulttuurin kehittämisessä yhteistyössä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa, Sarastian hallituksen puheenjohtaja Kai-Petteri Purhonen kertoo.

Issakainen siirtyy Sarastialle Baronalta, jossa hän on työskennellyt palvelukeskustoiminnan sekä Ihmiset ja kulttuuri -palvelualueen johtajana. Issakainen on työskennellyt Baronalla vuodesta 2016. Aiemmin hän on työskennellyt johtotehtävissä ICT-alalla.

– Sarastia palvelee laajasti suomalaisia kuntia ja hyvinvointialueita. Laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palveluiden tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa, jotta kunnat ja hyvinvointialueet voivat toteuttaa tavoitteensa ja velvoitteensa. Sarastia haluaa kulkea asiakkaidensa rinnalla ja yhteistyössä tukea sekä edistää heidän uudistumistaan, Anne Issakainen sanoo.

Sarastian väliaikaisena toimitusjohtajana on toiminut Anette Vaini-Antila, joka palaa sovitusti tehtäväänsä konsernin talousjohtajana. Sarastian hallitus kiittää Anette Vaini-Antilaa tehtävän ansiokkaasta hoitamisesta.

Sarastia Oy:n palvelutuotannosta vastaa edelleen johtaja Veli-Matti Heiskanen ja tytäryhtiöiden toiminnasta niiden toimitusjohtajat Jaana Jantola ja Christian Sjöstrand.