Hallitus päätti kevään kehysriihessä ehdottaa yleisen arvonlisäverokannan nostamista 25,5 prosenttiin osana valtiontalouden sopeuttamistoimia. Mikäli eduskunta hyväksyy ehdotuksen, korotus tulee voimaan 1. syyskuuta 2024. Tämä tarkoittaa, että järjestelmät ja käytänteet on päivitettävä ajoissa syksyyn mennessä.

Sarastia on jo aloittanut valmistelut yhteistyössä ohjelmatoimittajien kanssa. Uuden arvonlisäverokannan, joka sisältää desimaalin (25,5 %), käyttöönotto on Suomessa ensimmäinen laatuaan. Tämä muutos vaatii päivityksiä Sarastian eri järjestelmiin, mikä aiheuttaa asiakasorganisaatioille lisäkustannuksia. Sarastia on pyytänyt ohjelmistotoimittajilta työmääräarvioita, jotka tarkentuvat kesän 2024 aikana.

Sarastian asiakkaiden järjestelmät koostuvat yleensä useista integroiduista osista. Desimaaleja sisältävä arvonlisäverokanta on toteutettava kaikkiin asiakkaiden omiin järjestelmiin, ja kokonaisuus on testattava huolellisesti. Jos organisaationne järjestelmästä on liittymä Sarastian talousjärjestelmään, tulee teidän seurata ohjelmistotoimittajanne tiedotusta tai olla suoraan yhteydessä ohjelmistotoimittajaanne. Näissä järjestelmissä tulee tehdä tarvittavat muutokset uuden arvonlisäverokannan käyttöönottamiseksi.

Sarastia perustaa uudet arvonlisäverokoodit ja ilmoittaa ne asiakkaille. Asiakkaiden vastuulla on päivittää nämä koodit omiin järjestelmiinsä. Kokonaisuuden haastavuus ja tiukka aikataulu vaativat nyt aktiivisuutta ja hyvää yhteistyötä kaikilta osapuolilta.

Verohallinto antaa tarkempia ohjeita eri arvonlisäveroprosenttien käytöstä osoitteessa vero.fi.

Olemme koonneet listan asioista, jotka asiakkaidemme kannattaa huomioida ennen lomalle lähtöä. Tutustu muistilistaan ja valmistaudu nauttimaan kesälomasta täysin rinnoin ilman huolta siitä, että jokin tärkeä asia jäi töissä tekemättä.

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

Talouspalvelut

 • Muista lisätä sijaisuusmerkintä ostolaskujärjestelmään.
 • Jätä selkeät ohjeet sijaisellesi ongelmatilanteiden varalta ja kerro, mistä käyttöohjeet löytyvät.
 • Varmista ajoissa, että sijaisellasi on tarvittavat oikeudet asiatarkastaa tai hyväksyä laskuja puolestasi.
 • Tarkista, tarvitseeko sijaisesi tunnukset ammattikäyttäjien asiointipalveluun.

Palkkapalvelut

 • Tee ja hyväksy poissaoloilmoitukset HR-järjestelmässä.
 • Tallenna sijaisuusoikeudet järjestelmiin esihenkilöiden sijaisille.
 • Loma-ajalta maksetaan pääsääntöisesti normaalia kuukausipalkkaa. Lomapalkanoikaisu tehdään, jos työaikaan on tullut muutoksia lomanmääräytymisvuoden aikana.
 • Lomapalkkaennakkoa maksetaan vain työnantajan päätöksestä.
 • Lomaraha maksetaan kerran vuodessa.

Palkkalaskelmat

 • Palkkalaskelmat toimitetaan pääsääntöisesti sähköisessä muodossa (verkkopalkkalaskelmina).
 • Voit tarvittaessa tallentaa laskelman omalle tietokoneellesi ja toimittaa eteenpäin.

Vuosilomat

 • Lomanmääräytymisvuosi 2024 on ollut ajalla 1.4.2023-31.3.2024. Lomavuoden 2024 vuosilomasi ovat nyt käytettävissä omassa HR-järjestelmässäsi.
 • Mikäli sinulla on tarvetta käyttää 1.4.2024 alkaen kertyneitä vuoden 2025 vuosilomapäiviä, ole yhteydessä esihenkilöösi, jotta lomakortti 2025 voidaan avata, mikäli lomapäivät eivät näy HR-järjestelmässä.
 • Vuosiloman ajalta maksetaan loma-ajan palkkaa. Jos nykyinen työaikasi poikkeaa lomanmääräytymisvuoden kokonaistyöajasta, vuosiloma-ajan palkkaa korjataan lomapalkanoikaisulla. Lomaraha maksetaan erikseen kerran vuodessa työntekijöille palkanmaksupäivänä, jonka voit tarkistaa työnantajaltasi.

Toimitus- ja vasteajat

 • Palveluissamme on ajoittain ruuhkaa, joten todistusten toimitusaika voi olla yli viikon.
 • Viranomaiset (kuten Kela) saavat palkka- ja palvelussuhdetiedot pääasiassa Tulorekisteristä. Jos sinun kuitenkin tarvitsee toimittaa palkkatietoja Kelalle tai liitollesi, voit toimittaa heille myös palkkalaskelman.

Asiointikanavat

Voit asioida ympäri vuorokauden sähköisesti osoitteessa asiakaspalvelu.sarastia.fi (henkilöasiakkaat, yritys- ja viranomaisasiointi) ja sarastia.fi/asiointi (asiakkaiden ammattikäyttäjät).

Mikäli et pysty hoitamaan asiaasi sähköisesti asiointipalveluidemme kautta, auttaa asiakaspalvelumme mielellään myös puhelimitse. Sarastian valtakunnallinen puhelinpalvelu palvelee arkisin klo 8–14 numerossa 020 6399 400. Huomioithan, että puhelinpalvelussamme saattaa olla ajoittain ruuhkaa, joten suosittelemme asiointipalvelua ensisijaisena yhteydenottokanavana.

Oletko jo huomannut, että verkkosivuiltamme löytyy chatbot, joka tarjoaa vastauksia asiakaspalvelun usein kysyttyihin kysymyksiin? Löydät vastaukset myös täältä: henkilöasiakkaiden usein kysytyt kysymykset ja ammattikäyttäjien, yritysten ja viranomaisten usein kysytyt kysymykset.

Löydät verkkosivuiltamme vastaukset muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Sarastia Oy tiedottaa joutuvansa käynnistämään yhtiötä koskevat muutosneuvottelut. Muutosten taustalla on tarve sopeuttaa toimintaa markkinatilanteen muutoksiin ja varmistaa organisaation pitkän aikavälin kestävyys ja menestys. 

Tarjolla olevan työn määrän arvioidaan vähenevän johtuen prosessien tehostumisesta, teknologisten ratkaisujen jalkauttamisesta sekä erilaisten organisatoristen päällekkäisyyksien poistamisesta. Lisäksi työmäärää vähentää poistuvat asiakkuudet. 

Yhtiön tämän hetken arvion mukaan mahdolliset toimenpiteet voivat merkitä noin 45 henkilön irtisanomista, lomauttamista, osa-aikaistamista tai työsuhteen olennaisen ehdon muuttamista. 

Yhteyshenkilö: 

Juha Saarinen 
henkilöstöjohtaja 

Markkinaoikeus katsoo päätöksessään 15.3.2024, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on toiminut vastoin hankintalakia hankkiessaan Sarastialta palkanlaskentapalvelut vuonna 2022, kun hyvinvointialueen toimintaa oltiin käynnistämässä.  
 
Sarastian käsityksen mukaan Sarastia oli ainoa toimittaja, joka pystyi tarjoamaan palvelut niin, että palkanmaksu pyörii heti hyvinvointialueen aloituksesta alkaen. Asiasta ei ole aiempaa oikeuskäytäntöä ja yleinen käsitys on ollut, että tämäntyyppinen hankinta on hankintalain mukainen. 
 
Päätöksellä ei ole vaikutusta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palkanlaskentaan, joka jatkuu toistaiseksi ennallaan. Päätös ei myöskään ole vielä lainvoimainen, eikä sillä ole suoraa vaikutusta Sarastian muihin asiakkaisiin.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tiedote aiheesta: Markkinaoikeuden päätös: Sarastia-hankinta hankintalain vastainen – hyvinvointialue harkitsee valittamista | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (vakehyva.fi)

Lisätietoja asiasta antavat:
Anette Vaini-Antila
talousjohtaja
050 073 5211

Ville Juola
Senior Corporate Counsel
050 586 1286

Sarastian sisäinen valvonta on havainnut loppuvuodesta 2023 palkanmaksujärjestelmässämme virheen. Virhe koskee osaa asiakkaistamme ja joitakin heidän vuosina 2021–2022 käyttämistä palkkalajeistaan.

Kenenkään palkka ei ole jäänyt maksamatta. Eikä palkkoja ole laskettu väärin. Virheessä on kyse sivukuluista ja summista, jotka vaihtelevat kymmenistä senteistä muutamiin satoihin euroihin.

Sarastian asiakkaisiin, joita ongelma on koskenut on jo oltu yhteydessä. Myös jokainen palkansaaja, jota asia koskee, tullaan kontaktoimaan ensi tilassa.

Järjestelmä itsessään on korjattu, mutta tilanteen selvitystyöt jatkuvat vielä tämän kevään ajan.

Kyseessä on valitettava tilanne, ja olemme tätä asiakkailtamme jo pyytäneetkin anteeksi.

Meille on itsestään selvää, että jokaisella työntekijällä on oikeus saada oikein laskettu palkka. Valitettavasti virheitä kuitenkin tulee, eikä sataprosenttisen virheetöntä järjestelmää ole. Siksi on tärkeää, että tehdään tällaista valvontaa ja löydetään virheet, jotta ne voidaan korjata.


Anne Issakainen,
toimitusjohtaja
Sarastia Oy


Mikäli palkansaajilla on kysyttävää liittyen järjestelmävirheeseen, voivat he olla yhteydessä numeroon 010 616 6070. Asiantuntijamme vastaavat kysymyksiin ma-ke klo 10–12. Muissa tapauksissa palkansaajia palvelee valtakunnallinen asiakaspalvelumme numerossa 020 6399 400 (arkisin klo 8–14).

Meille voi myös lähettää kysymyksen sähköisen asiointipalvelumme kautta osoitteessa Sarastia | Kysy palkanmaksusta.

Sarastian verkkosivut ja visuaalinen ilme uudistuivat maanantaina 13.11.2023. Samalla otimme käyttöön konserninimen Numera ja numera.fi-verkkosivut, jonne on kerätty omistajuuteen liittyvät asiat ja kokousmateriaalit.

Sarastian uudistuneet verkkosivut opastavat sivujen suurimman kävijäryhmän – henkilöasiakkaat – entistä paremmin verkkoasiointikanaviin. Sivustorakennetta on yksinkertaistettu niin, että myös tiedot Sarastian palveluista löytyvät helposti yhdeltä sivustolta.

Sarastian uusi ilme tulee näkymään myös asiakkaiden Extranetissä ja muussa asiakasviestinnässä. Siirtymäaikana uusi ja vanha ilme voivat näkyä rinnakkain.

Uusia ilmeitä ja uusi kokonaisuus

Täysin uusi numera.fi-sivusto kokoaa yhteen Sarastia-yhtiöihin omistajatietoa. Numera-nimi rekisteröidään ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti ensi vuonna. Siihen asti kaikki kokousasiakirjat julkaistaan Sarastian nimellä.

Uusilla sivuilla nähdään myös konserniyhtiöille yhteinen uusi visuaalinen ilme. Ilmeuudistuksella tavoiteltiin sekä yhtiöiden erottuvuutta että yritysperheen yhtenäisyyttä. Niitä yhdistää käsinkirjoitetulta näyttävä logo, joka on moderni ja helposti lähestyttävä. Eroja luovat värimaailmat ja uudenlainen nimistö.

Anna palautetta uusista verkkosivuista

Kehitämme verkkosivuja myös uudistuksen jälkeen, ja otammekin mielellämme vastaan palautetta kehitystyön tueksi. Voit antaa palautetta vastaamalla oheiseen käyttäjäkyselyyn. Kysely on anonyymi ja vastaamiseen menee vain muutama minuutti.

Talous- ja henkilöstöpalveluyritys Sarastian hallitus on nimittänyt yhtiölle uuden toimitusjohtajan. Anne Issakainen aloittaa tehtävässä 4.9.2023.

Anne Issakaisen valinnassa painoi vahva kokemus palvelukeskusliiketoiminnasta. Annen osaaminen tukee Sarastiaa asiakaskeskeisemmän kulttuurin kehittämisessä yhteistyössä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa, Sarastian hallituksen puheenjohtaja Kai-Petteri Purhonen kertoo.

Issakainen siirtyy Sarastialle Baronalta, jossa hän on työskennellyt palvelukeskustoiminnan sekä Ihmiset ja kulttuuri -palvelualueen johtajana. Issakainen on työskennellyt Baronalla vuodesta 2016. Aiemmin hän on työskennellyt johtotehtävissä ICT-alalla.

– Sarastia palvelee laajasti suomalaisia kuntia ja hyvinvointialueita. Laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palveluiden tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa, jotta kunnat ja hyvinvointialueet voivat toteuttaa tavoitteensa ja velvoitteensa. Sarastia haluaa kulkea asiakkaidensa rinnalla ja yhteistyössä tukea sekä edistää heidän uudistumistaan, Anne Issakainen sanoo.

Sarastian väliaikaisena toimitusjohtajana on toiminut Anette Vaini-Antila, joka palaa sovitusti tehtäväänsä konsernin talousjohtajana. Sarastian hallitus kiittää Anette Vaini-Antilaa tehtävän ansiokkaasta hoitamisesta.

Sarastia Oy:n palvelutuotannosta vastaa edelleen johtaja Veli-Matti Heiskanen ja tytäryhtiöiden toiminnasta niiden toimitusjohtajat Jaana Jantola ja Christian Sjöstrand.