Usein kysyttyä hankintapalveluista

Alle on koottu Sarastian hankintapalveluiden asiakkaiden usein esittämiä kysymyksiä ja niiden vastauksia.

Miten voin liittyä yhteishankintasopimukseen

Sarastian yhteishankintasopimuksia voivat hyödyntää Sarastian suorat ja välilliset omistajat.

Sarastian omistaja-asiakkaita voivat olla kunnat, kuntayhtiöt, hyvinvointialueet ja muut julkiset organisaatiot. Sarastia on osa Numera-konsernia, lisätietoa omistajuudesta löydät Numeran verkkosivuilta: Osakkuus Sarastiassa.

Välillinen omistajuus täyttyy seuraavissa tapauksissa:

  • Potentiaalinen asiakas (esim. kunta) omistaa osan Sarastiaa omistavasta organisaatiosta (esim. hyvinvointialue tai koulutuskuntayhtymä)
  • Potentiaalisen asiakkaan (esim. kunnan tytär- ja osakkuusyhtiötä) omistaa sellainen organisaatio (kunta), joka omistaa myös Sarastiaa. Omistusosuudella ei ole merkitystä.

Sarastian yhteishankintasopimuksiin voidaan ottaa uusia asiakkaita hankintalain ja sen ajankohtaisten tulkintojen asettamissa rajoissa. Asiakas voi helpoiten liittyä sopimukseen kesken sopimuskauden ilmoittautumalla sopimuksen optioasiakkaaksi kilpailutusvaiheessa (optioasiakkuudesta lisää alempana).

Parhaiten liittymismahdollisuus selviää tiedustelemalla asiaa sopimuskohtaisesti osoitteesta hankinta@sarastia.fi.

Asiakas voi sitoutua yhteishankintasopimukseen kilpailutusvaiheessa tai tietyin ehdoin kesken sopimuskauden. Sitoutuminen yhteishankintaan tarkoittaa sitä, että asiakas täyttää hankintalain tarkoittaman kilpailutusvelvoitteensa ja sitoutuu käyttämään Sarastian yhteishankintasopimusta kanavoimalla hankinnan kohteeseen liittyvät ostonsa sen kautta. Sarastian yhteishankintasopimuksia ei voi lainmukaisesti hyödyntää, ennen kuin sopimuksen käyttäjä on jättänyt allekirjoitetun sitoutumisen Sarastian hankintapalveluihin, jonka jälkeen Sarastia ja sopimustoimittaja ovat kirjallisesti hyväksyneet sitoutumisen.

Sarastian yhteishankintoihin voi sitoutua, vaikka asiakkaalla olisi voimassa olevia päällekkäisiä sopimusvelvoitteita ja/tai vaikka Sarastian kilpailuttama hankinta tulisi asiakkaalle ajankohtaiseksi vasta muutaman vuoden päästä. Tällöin sitoutumiset astuvat voimaan vasta aiempien sopimusvelvoitteidenne päätyttyä – riskiä päällekkäisistä sopimuksista ei siis ole. Vastaavasti jos asiakkaalla on tarve allokoida tiettyyn hankintaan varaamansa budjetin useampaan vastaavaan sopimukseen, on tällöin mahdollista sitoutua Sarastian yhteishankintaan ja samalla käyttää toista vastaavaa sopimusta. Tällaisessa poikkeustilanteessa asiakkaan tulee informoida Sarastiaa sitoutumisen yhteydessä päällekkäisistä sopimuksistaan.

Sitoutumalla yhteishankintasopimukseen tarjouspyynnön valmistelun aikana Sarastian ilmoittamassa aikataulussa asiakas pääsee halutessaan vaikuttamaan hankinnan sisältöön ja tarjouspyynnön määrityksiin.

Yhteishankintasopimukseen voi ilmoittautua yhden tai useamman organisaation puolesta. Mikäli sitoutuminen koskee vain yhtä hankintayksikköä, sopimukseen sitoudutaan täyttämällä sitoutumislomake A. Mikäli halutaan ilmoittaa useampi eri hankintayksikkö samaan sopimukseen (esim. kunta ja sen tytäryhtiöt A ja B), sitoutuminen tehdään täyttämällä sitoutumislomake B. Täytetty ja allekirjoitettu lomake toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen hankinta@sarastia.fi.

Ohjeita ja lisätietoja sitoutumisen tueksi saa ottamalla yhteyttä Sarastian hankintapalveluihin verkkolomakkeella, sähköpostitse (hankinta@sarastia.fi) tai puhelimitse (p. 050 366 8160).

Miten ostan yhteishankintasopimuksella

Sarastia ei ole osa tilausprosessia, vaan yhteishankintasopimuksen asiakas voi kohdistaa tilauksensa suoraan valituille sopimustoimittajille. Sarastia rooli on toimia sopimuskaudella asiakkaan edunvalvojana ja sopimusoikeudellisena edustajana sekä kaikkien osapuolten (asiakas, sopimustoimittaja) kumppanina ja ohjeistajana.

Hankintasopimusten osto-ohjeet, yhteyshenkilöt sekä kaikki asiakkaan kannalta tarpeelliset tiedot kootaan Sarastian Extranet-palveluun. Extranetissä on nähtävillä sopimuskuvaus jokaisesta voimassa olevasta yhteishankinnasta. Tarkempia sopimustietoja pääsevät tarkastelemaan asiakkaat, jotka ovat sitoutuneet sopimukseen. Extranetiin pääset tästä linkistä: Siirry Sarastian Extranetiin.

Asiakas voi myös aina ottaa yhteyttä Sarastian hankintapalveluihin missä tahansa yhteishankintasopimusten käyttöön liittyvissä asioissa (hankinta@sarastia.fi, p. 050 366 8160).

Optioasiakkuus

Sarastia antaa asiakkailleen mahdollisuuden ilmoittautua kilpailutuksiin optioasiakkaaksi, mikäli asiakas ei näe tarpeelliseksi tai mahdolliseksi sitoutua kilpailutukseen jo tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa. Optioasiakkaaksi ilmoittautumalla asiakas varaa itselleen ei-sitovan mahdollisuuden hyödyntää kilpailutettavaa sopimusta myöhemmässä vaiheessa sopimuskautta. Kuhunkin sopimukseen otetaan mukaan uusia asiakkaita niin kauan, kunnes sopimus päättyy tai sen enimmäisarvo täyttyy.

Optioasiakkuuden avulla Sarastian hankintapalvelut saa ohjaustietoa määrättyjen kilpailutusten kokonaisarvon ja laajentamispotentiaalin määrittämiseksi. Lisäksi optioasiakkuuksia hyödynnetään kilpailutusideoiden testaamiseksi – mikäli vasta suunnitteilla olevat kilpailutusideat keräävät riittävän määrän kiinnostuneita optioasiakkaita, voi Sarastia edetä kilpailutusprosessin kanssa.

Optioasiakkaaksi ilmoittautuminen ei sido asiakasorganisaatiota tai sen henkilöitä millään tavalla, eikä arvioidun hankintavolyymin (ks. alla) tarvitse sopimusaikana toteutua.

Minkä tahansa kilpailutuksen tai hankinnan kohteen optioasiakkaaksi voi ilmoittautua lähettämällä asiasta pyyntö Sarastian hankintapalveluihin sähköpostitse (hankinta@sarastia.fi). Sopimuksen optioasiakkaaksi ilmoittaudutaan aina sen kilpailutusvaiheessa, eli valmiin sopimuksen optioasiakkaaksi ei voi liittyä. Asiakas voi kuitenkin jättää ilmoituksen määrätyn hankinnan kohteen optioasiakkuudesta missä tahansa vaiheessa sopimuskautta, jolloin kyseinen ilmoitus huomioidaan kyseisen hankinnan kohteen seuraavassa kilpailutuksessa.

Yhteishankintasopimukset kilpailutetaan aina sitoutuneille asiakkaille. Tämä tarkoittaa muun muassa seuraavia asioita:

  • Sitoutuneet asiakkaat pääsevät vaikuttamaan hankinnan sisältöön ja tarjouspyynnön määrityksiin, optioasiakkaat eivät.
  • Yhteishankintojen sopimuskokonaisuudet ovat usein seudullisia (esim. Kanta-Hämeen alueen sopimus, Uudenmaan alueen sopimus…). Seudulliset sopimustoimittajat valitaan / sopimuskokonaisuudet perustetaan vain sellaisille alueille, joilta on sitoutuneita asiakkaita.
  • Sarastia arvioi hankinnan kannattavuuden ja toteutumisen sen perusteella, mikä on sitoutuneiden asiakkaiden hankintavolyymi. Mikäli hankintavolyymi ei ole riittävä, ei yhteishankintaa toteuteta. Ainoastaan sitoutumalla hankintaan asiakas voi siis edesauttaa hankinnan toteutumista.

Yleistietoa yhteishankintojen tekemisestä

Voimassa olevat yhteishankintasopimukset ja valmisteilla olevat hankinnat löytyvät Yhteishankinnat-sivulta taulukoituna.

Lisäksi Sarastia tiedottaa valmisteilla olevista hankintaprojekteistaan uutiskirjeellä, jonka voi tilata ottamalla yhteyttä osoitteeseen hankinta@sarastia.fi.

Sarastian kilpailutukset – niin yhteishankinnat kuin asiakaskohtaiset kertahankinnatkin – perustuvat aina asiakkaiden ilmaisemiin hankintatarpeisiin. Yhteishankintaprojekteja perustetaan sen perusteella, miten laajasti asiakkaiden ehdottamille yhteishankinnoille on kysyntää muiden Sarastian asiakkaiden keskuudessa. Sarastia ei siis valitse hankinnan kohteita itse. Sarastia voi kuitenkin ehdottaa asiakkailleen yhteishankinnan kohteita perustuen itse havaitsemiinsa hankintatarpeisiin.

Asiakkaiden ja Sarastian ehdottamiin yhteishankintojen kohteisiin, jotka eivät vielä ole toteutuneet tai lähteneet valmisteluun, voi tutustua Sarastian Yhteishankinnat-sivulta suodattamalla hankinnan kohteiden taulukosta ”Kilpailutusideat”.


Tarvitsetko lisätietoja?

Ota meihin yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai alta löytyvällä yhteydenottolomakkeella.

hankinta@sarastia.fi

p. 050 366 8160

Sarastian hankintapalveluiden yhteydenottolomake

Tämä lomake ohjautuu Sarastian hankintapalveluihin. Mikäli etsit asiakaspalvelun tietoja, siirrythän joko henkilöasiointiin tai yritys- ja viranomaisasiointiin. Yhteydenotot eivät välity tämän lomakkeen kautta asiakaspalveluun.

Suhteeni hankintapalveluihin(Pakollinen)

Yhteystiedot

Nimi(Pakollinen)