Markkinaoikeuden päätös sidosyksikköhankinnasta

Markkinaoikeus katsoo päätöksessään 15.3.2024, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on toiminut vastoin hankintalakia hankkiessaan Sarastialta palkanlaskentapalvelut vuonna 2022, kun hyvinvointialueen toimintaa oltiin käynnistämässä.  
 
Sarastian käsityksen mukaan Sarastia oli ainoa toimittaja, joka pystyi tarjoamaan palvelut niin, että palkanmaksu pyörii heti hyvinvointialueen aloituksesta alkaen. Asiasta ei ole aiempaa oikeuskäytäntöä ja yleinen käsitys on ollut, että tämäntyyppinen hankinta on hankintalain mukainen. 
 
Päätöksellä ei ole vaikutusta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palkanlaskentaan, joka jatkuu toistaiseksi ennallaan. Päätös ei myöskään ole vielä lainvoimainen, eikä sillä ole suoraa vaikutusta Sarastian muihin asiakkaisiin.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tiedote aiheesta: Markkinaoikeuden päätös: Sarastia-hankinta hankintalain vastainen – hyvinvointialue harkitsee valittamista | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (vakehyva.fi)

Lisätietoja asiasta antavat:
Anette Vaini-Antila
talousjohtaja
050 073 5211

Ville Juola
Senior Corporate Counsel
050 586 1286