Nurmeksen kaupungilla positiivinen kokemus WPro-työturvallisuusjärjestelmästä 

Organisaation tarpeisiin sopiva työturvallisuusjärjestelmä helpottaa työturvallisuuteen liittyvien lakisääteisten velvoitteiden hoitamista. Järjestelmän avulla voidaan myös parantaa työntekijöiden turvallisuutta ja hyvinvointia sekä tehostaa toimintoja. Nurmeksen kaupunki on ollut tyytyväinen WPro-työturvallisuusjärjestelmään ja yhteistyöhön Sarastian kanssa. 

Nurmeksen kaupunki otti uuden työturvallisuusjärjestelmän käyttöön syksyllä 2023. Valintakriteerit järjestelmälle olivat selkeät: järjestelmän tuli tarjota tietyt ominaisuudet hyvällä hinta-laatusuhteella. Kaupunki tutustui tarjolla oleviin työturvallisuusjärjestelmävaihtoehtoihin, ja valitsi kolmesta vaihtoehdosta Sarastian toimittaman ja kilpailuttaman WPro-työturvallisuusjärjestelmän.  

WPro-työturvallisuusjärjestelmällä työpaikan työtapaturmia ja läheltä piti -tilanteita voidaan sähköisesti ilmoittaa, käsitellä, lähettää vakuutusyhtiöön, tilastoida ja raportoida sekä kartoittaa työyhteisön työhyvinvointia. Järjestelmää on myös mahdollista täydentää erilaisilla lisäosilla. 

Ennen WPron käyttöönottoa Nurmeksen kaupungilla ei ollut sähköistä työturvallisuusjärjestelmää, joten muutos on ollut merkittävä. Nyt työturvallisuuden kokonaisuus on järjestelmällisempi ja helpommin hallittavissa. Kaikki työturvallisuusilmoitukset ovat samassa järjestelmässä, mikä on tuonut huomattavia etuja aiempaan paperilomakkeiden työstämiseen verrattuna. Järjestelmä tarjoaa myös hyödyllisiä raportteja ja kuvaajia, jotka tukevat työturvallisuuden seurantaa ja kehittämistä. 

Yhteydenpito Sarastian kanssa on ollut helppoa 

Nurmeksella WProta käyttävät henkilöt ovat olleet tyytyväisiä järjestelmän helppokäyttöisyyteen. Erityisesti riskien arviointien tekeminen on nyt huomattavasti helpompaa kuin aiemmin. 

– WPron käyttöönotto sujui Sarastian kanssa aikataulutetun ja vaiheistetun projektin mukaisesti. Alussa järjestelmää käytiin tarkasti läpi ja sen ominaisuuksia peilattiin Nurmeksen tarpeisiin ja odotuksiin. Vaikka käyttöönoton alkuvaiheessa kohdattiin pieniä haasteita, nämä selvitettiin nopeasti. Kokonaisuudessaan käyttöönotto sujui hyvin, ja yhteistyö Sarastian kanssa on projektin aikana, ja sen jälkeen ollut helppoa ja sujuvaa. Yhteyshenkilöihimme on voinut olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, kertoo Nurmeksen kaupungin työsuojelupäällikkö Anne Vattulainen

WPro-työturvallisuusjärjestelmän perusosaan kuuluvat 

 • Työturvallisuus- tai läheltä piti -ilmoitusten tekeminen ja käsittely 
 • Raportit ilmoituksista 
 • Työolojen ja riskien arviointi 
 • Työpaikkaselvitykset 
 • Suunnatut selvitykset 
 • Raportit arvioinneista ja selvityksistä 
 • Erilaiset herätteet ja muistutukset 

WPro-työturvallisuusjärjestelmän yleisimmät laajennukset 

 • Epäasiallisen käytöksen tai häirinnän ilmoitus 
 • Tietoturva- tai tietosuojailmoitus 
 • Fyysisen rajaamisen ilmoitus 
 • VakaPro, varhaiskasvatuksen henkilöstön ilmoitus lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen liittyvästä epäkohdasta tai epäkohdan uhasta 
 • KemPro, kemikaalirekisteri 
 • Toimintaympäristö- tai sisäilmahaittailmoitus 
 • PosiPro-onnistumisilmoitus 
 • Kuntariskit, kuntalain mukainen vaarojen selvittäminen ja arviointi 
 • Turvallisuuskävelyn tarkastuslista 

Haluatko kuulla lisää?

Tiedustelujen tai ohjelmistojen esittelypyyntöjen osalta voit olla yhteydessä Sarastian asiakkuuspäälliköihin (yhteystiedot löytyvät ”Myynti” -otsikon alta).