Palkan sivukulujen korjausten usein kysytyt kysymykset

Sarastia havaitsi omavalvonnassaan eroavaisuuksia palkkajärjestelmä S365 HR:n ja tulorekisterin tietojen välillä. Palkkajärjestelmässä on palkkalajeja ja tulorekisterissä vastaavasti tulolajeja. Tietyt palkkalajit ja tulolajit eivät ole vastanneet toisiaan.

Eri palkkalajeista peritään erilaisin periaattein eläkemaksuja ja työttömyysvakuutusmaksuja tai tehdään verotuksen ennakonpidätystä. Vastaavasti tulorekisteri käsittelee näitä maksuja tulolajin määrittämien periaatteiden mukaan.

S365 HR -järjestelmässä on yli 1000 palkkalajia. Havaitsimme, että näistä 24 palkkalajin tulolajiohjauksessa oli epäselvyyksiä. Tämän vuoksi tulorekisteriin on siirtynyt virheellistä tietoa ja erilaisista palkanosista ja palkkioista on tilitetty virheellisesti sivukuluja.

Virhe vaikuttaa 18 organisaatioon, jotka käyttävät S365 HR -järjestelmää. Näiden organisaatioiden osalta virhe vaikuttaa vain niihin palkansaajiin, joille on maksettu jotakin 24 virheellisestä palkkalajista.

Virhe on vaikuttanut vain osaan palkka- ja palkkiolajeista, joten niiden euromääräiset vaikutukset ovat palkansaajille melko pieniä. Olemme tiedottaneet tilanteesta niitä palkansaajia, joita korjaukset koskevat. Virhe ei vaikuta maksetun bruttopalkan määrään.

Palkansaajilta on voitu periä osin virheellisesti työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja ja veroja. Virheen verovaikutukset ovat jo korjaantuneet päättyneiden verovuosien osalta verotuspäätöksissä eikä puuttuvia työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja peritä sinulta jälkikäteen.

Palkkajärjestelmään tehtyjen korjausten lisäksi teemme jo maksettujen maksujen osalta korjauksia tulorekisteriin vietyihin tietoihin. Mikäli tietoihisi tehdään korjauksia tulorekisterissä ja korjaus vaikuttaa verotukseen, tulet saamaan Verohallinnolta uuden verotuspäätöksen OmaVero-palveluun. Päätöksiä voi tulla useita riippuen korjausten määrästä, mutta ne eivät vaadi sinulta toimenpiteitä.

Sarastia korjaa virheet, eikä asia vaadi sinulta erillisiä toimenpiteitä. Palkkajärjestelmään tehtyjen korjausten lisäksi teemme jo maksettujen maksujen osalta korjauksia tulorekisteriin vietyihin tietoihin. Mikäli tietoihisi tehdään korjauksia tulorekisterissä ja korjaus vaikuttaa verotukseen, tulet saamaan Verohallinnolta uuden verotuspäätöksen OmaVero-palveluun. Päätöksiä voi tulla useita riippuen korjausten määrästä, mutta ne eivät vaadi sinulta toimenpiteitä.

Korjauksilla ei ole vaikutusta ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Työntekijältä ei peritä jälkikäteen perimättä jääneitä sivukuluja, joten korjaukset eivät näy palkansaajalle. Mahdolliset vaikutukset ennakonpidätykseen korjaantuvat lopullisessa verotuksessa eli jo päättyneiden verovuosien osalta korjaus on jo tapahtunut.

Korjauksilla ei ole vaikutusta työeläkekertymään.

Maksuaikataulu ja maksettava summa tarkentuvat loppukevääseen 2024 mennessä. Tarkka palautettava summa tiedetään vasta kun korjaukset on viety tulorekisteriin. Palautus maksetaan ylimääräisenä maksuna (ei normaalin palkanmaksun yhteydessä). Tulet saamaan maksusta erillisen palkkalaskelman, jossa on selitetty maksun syy.