Jämsän kaupungin sähköiseen asiointiin sujuvuutta Sarastian Kuntalaisportaalilla

– Jämsä haluaa panostaa sähköisten palveluiden kehitykseen ja tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia ottaa kaupunkiin yhteyttä itselleen sopivana ajankohtana, kertoo Jämsän tietohallintopäällikkö Heli Helminen.

Kuntalaisportaalin kautta voi antaa palautetta kaupungin palveluista, kysyä neuvoa, antaa vinkkejä ja ilmoittaa korjaustarpeesta. Järjestöt, yhteisöt tai yksityiset kuntalaiset voivat hakea kaupungin sivistystoimialan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan avustuksia.

Osallistuva budjetointi tuo kuntalaiset mukaan päätöksentekoon

Jämsäläiset voivat myös jatkossa helposti osallistua verovarojen käyttöä koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Kuntalaisportaalin Osallistuva budjetointi -osiossa kuntalaiset voivat kertoa kehitysideoistaan, jotka koskevat esim. tietyn alueen kehittämistä tai ulkoliikuntapaikkojen varustelua. Ideointivaiheen jälkeen kaupungin asiantuntijat käyvät ideat läpi ja kuntalaiset saavat äänestää, mitkä ideat toteutetaan osallistuvan budjetoinnin määrärahalla.

eJämsä-kuntalaisportaalin kehitystyö ja toteutus on tehty valtionavustusta saaneessa, kuntien digitalisaatiossa edistävässä hankkeessa.  Mukana on ollut yhteensä viisi kuntaa. Tavoitteena oli tukea kuntien toimintatapojen uudistamista ja asiakaslähtöisyyttä sekä saavuttaa kustannussäästöjä. Jämsässä jatketaan sähköisten palveluiden kehittämistä myös hankkeen jälkeen.

– Digirahan kaltaiset avustukset ovat kunnille erittäin tärkeitä ja yhteishankkeissa mukana olo kiinnostaa Jämsää jatkossakin, tiivistää Helminen.

Kuntalaisportaali sopii kaikille kunnille

Sarastian Kuntalaisportaali-ratkaisu on kuntaisille ja kunnassa toimiville organisaatioille suunnattu verkkoasiointipalvelu, johon voidaan toteuttaa erilaisia asiointiin ja osallistumiseen liittyviä osioita. Helposti monistettavaksi suunniteltu ratkaisu personoidaan kunkin kunnan omilla tyylimäärityksillä, joten se istuu hyvin kunnan muuhun ilmeeseen.

– Olimme tyytyväisiä yhteistyöhön Sarastian kanssa. Hankkeelle asettamamme tavoitteet saavutettiin sovitussa aikataulussa ja asiakasta kuunnellen, kertoo Helminen.