Sarastia Oy aloittaa muutosneuvottelut 

Sarastia Oy tiedottaa joutuvansa käynnistämään yhtiötä koskevat muutosneuvottelut. Muutosten taustalla on tarve sopeuttaa toimintaa markkinatilanteen muutoksiin ja varmistaa organisaation pitkän aikavälin kestävyys ja menestys. 

Tarjolla olevan työn määrän arvioidaan vähenevän johtuen prosessien tehostumisesta, teknologisten ratkaisujen jalkauttamisesta sekä erilaisten organisatoristen päällekkäisyyksien poistamisesta. Lisäksi työmäärää vähentää poistuvat asiakkuudet. 

Yhtiön tämän hetken arvion mukaan mahdolliset toimenpiteet voivat merkitä noin 45 henkilön irtisanomista, lomauttamista, osa-aikaistamista tai työsuhteen olennaisen ehdon muuttamista. 

Yhteyshenkilö: 

Juha Saarinen 
henkilöstöjohtaja