Eget servicecenter för våra kunder

Sarastia är ett servicecenter som samägs av kommuner, kommunala bolag och välfärdsområden. Förutom våra ägarkunder betjänar vi även löntagare och fakturamottagare, företag och olika myndigheter runt om i Finland.

Sarastia som företag

Sarastia producerar tjänster inom ekonomiförvaltning och löneberäkning, ärendehanterings- och programlösningar samt upphandlingstjänster till sina ägarkunder.

Vanliga frågor

Har du frågor om löneutbetalning, fakturor eller till exempel skattekort? Läs vanliga frågor och få svar på det mesta.

Expert på välfärdsområden, kommuner och kommunala bolag

Sarastia, som är auktoriserad av Ekonomiadministrationsförbundet, är proffs på ekonomi och insatt i den offentliga sektorns behov. Vi känner till processerna i kommun- samt social- och hälsovårdssektorn, utvecklar våra arbetssätt och strävar efter att producera tjänster högklassigt och kostnadseffektivt. Vi utvecklar våra tjänster tillsammans med våra ägarkunder.