Företag och myndigheter

Är du en yrkesanvändare, företagsrepresentant eller myndighet? På denna sida har vi samlat information för smidig ärendehantering. De elektroniska kanalerna för ärendehantering finns tillgängliga dygnet runt.

Yrkesanvändare, företag och myndigheter | Vanliga frågor

Yrkesanvändare

Yrkesanvändare är personer som i sitt arbete regelbundet är i kontakt med Sarastia. Det handlar till exempel om chefer, föredragande samt yrkesverksamma inom ekonomi- och personaladministrationen.

Yrkesanvändare har personliga inloggningsuppgifter till e-tjänsten för yrkesanvändare samt rättigheter till Sarastias Extranet.

Om du har glömt ditt lösenord till e-tjänsten för yrkesanvändare, kan du beställa ett nytt lösenord via Sarastias e-tjänst. Om du ännu inte har några inloggningsupptifter för yrkesanvändare eller rättigheter till Extranet, be din chef beställa dem till dig.

Via e-tjänsten för yrkesanvändare kan du till exempel:

 • Skicka material kopplade till lön och ersättningar
 • Sköta ärenden kopplade till leverantörs- och kundfakturor, betalningsrörelsen och bokföringen
 • Beställa nya inloggningar för medarbetare till e-tjänsten för yrkesverksamma eller andra system administrerade av Sarastia
 • Skicka in supportbegäran eller annan feedback

Företag

Vi ber företag att leverera sina fakturor direkt till den debiterade organisationens gällande nätfakturaadress. Om du inte har möjlighet att skicka nätfakturor, kan du använda den avgiftsfria leverantörsportalen.

I andra frågor kan du sköta ärenden via Sarastias e-tjänst.

Via Sarastias e-tjänst kan du till exempel:

 • Fråga om en faktura eller betalning
 • Begära fakturakopior
 • Skicka bilagor till bokföringen
 • Registrera nätfakturaadresser eller kontonummer
 • Skicka FöPL- eller LFöPL-intyg

Myndigheter och andra intressentgrupper

Myndigheter, försäkringsbolag och andra intressentgrupper kan sköta ärenden med oss via Sarastias e-tjänst.

Via Sarastias e-tjänst kan du till exempel:

 • Registrera kunduppgifter för löneutbetalning eller fakturering
 • Skicka in fallspecifika utredningsbegäran

Sarastias kundtjänst

Vår nationella telefontjänst betjänar vardagar kl. 8–14 på telefonnummer 020 6399 400.

Priset på samtal är den vanliga mobilsamtals- och lokalnätsavgiften (msa/lna). Observera att samtalsavgiften gäller också för kötid.

Vi rekommenderar i första hand att sköta ärenden via de elektroniska kanalerna för ärendehantering. Där kan du skicka nödvändiga uppgifter och bilagor till oss skriftligt, vilket försnabbar hanteringen av ditt ärende.