Lönetjänster

Löneberäknings- och personaladministrationstjänster med gedigen erfarenhet av den offentliga sektorn.

Lönetjänster för Sarastias ägarkunder

Sarastia erbjuder mångsidiga och heltäckande tjänster inom löneberäkning och personaladministration. Vi hjälper våra kunder att bygga samman lämpliga tjänstepaket för såväl små offentliga samfunds som stora kommunkoncerners och välfärdsområdens behov.

Våra bastjänster omfattar löneberäkning, tjänstetidsberäkning, hantering av skattekort, ersättningshantering, semesterårsbyten, beräkning av slutlön, mottagning och hantering av elektroniska notiser, dataöverföringar, redovisningar, periodiska deklarationer och årsdeklarationer, myndighetsrapporter och -statistik samt uppdatering av generella förhöjningar.

Förutom bastjänsterna erbjuder vi även dessa tilläggstjänster:

  • Tillägg till HR-system, till exempel webblanketter
  • Anställningsförmåner (huvudanvändarsupport och kontoavstämningsrapportering)
  • Hantering och utbetalning av reseräkningar
  • Elektronisk signering
  • Elektronisk arkivering
  • Hantering av arbetstid och arbetskraft
  • Lösningar för arbetssäkerhet
  • HR-kundtjänst

Tilläggstjänsten HR-kundtjänst som stöd för kundens egen personaladministration

Som tilläggstjänst erbjuder vi vårt effektiva och kompetenta HR-team som stöd för våra kunders egen personaladministration. Vi ger råd och anvisningar för chefer och HR-personal i deras dagliga administrativa uppgifter. Med hjälp av vår professionella och snabba HR-kundtjänst kan våra kunder effektivare fokusera på sina egna kärnuppgifter. Våra tjänster omfattar bl.a. löne- och anställningsrådgivning, rådgivning om tjänstekollektivavtal och kollektivavtal, rådgivning om lokala avtal och personalinstruktioner, effektiv utredning av problemsituationer kring löneutbetalningsprocesser samt teknisk rådgivning om HR-systemet.

Vi erbjuder även mångsidig utbildning i Populus-systemet samt i användning av den elektroniska ärendehanteringstjänsten som stöd för arbetet av chefer, HR-personal samt medarbetare hos våra egna kunder. Vi skräddarsyr alltid våra utbildningspaket utifrån våra kunders behov.

Välj mellan en servicecenter- eller programtjänstmodell

Vi erbjuder tjänster på två olika sätt: i servicecentermodellen externaliseras tjänsterna till Sarastia så det enda kunden behöver ansvara för är att genomföra de överenskomna åtgärderna. I programtjänstmodellen erbjuder vi kunden ett system och utbildar kunden i dess användning. Sarastia är alltid huvudanvändaren i systemen.

Sarastia Oy är en auktoriserad medlem av Ekonomiadministrationsförbundet. Vi satsar på utbildningar inom ekonomiadministration för vår personal och uppmuntrar dem att avlägga examina inom området.

300 personalexperter

Vi har nästan 300 anställda inom personalförvaltning.

1,6 milj. lönespecifikationer

1,6 miljoner lönespecifikationer passerar årligen genom oss.

Sarastia365 HR – mer än ett lönesystem

Sarastia365 HR är en lösning för löneberäkning och ett verktyg för hantering av arbets- och tjänsteförhållandens livscykel. Lösningen är skräddarsydd för framför allt den kommunala löneberäkningens behov.

Med hjälp av Sarastia365 kan chefen även mobilt godkänna frånvaro- och semesteransökningar från sitt team, vilket sparar arbetstid. Uppföljning av teamets närvarostatus i systemet utan körning av några separata rapporter underlättar vid behov av snabba resursallokeringar och planering av semestertider. Automatiska elektroniska blanketter minskar inmatningen av manuella uppgifter för användare.

Löntagare kan med hjälp av lösningen granska sina egna anställningsuppgifter, ansöka om semester, meddela frånvaron och läsa löneberäkningar.

Lösningen innehåller mångsidiga rapporteringsmöjligheter och kan även integreras med Sarastia365 BI-rapporteringslösningen eller alternativt med kundens egen eller tredje parts rapporteringssystem. Sarastia365 HR är en del av Sarastia365-produktfamiljen.

Sarastia365-produktfamiljen innehåller lösningar för ekonomiadministration, personaladministration, rapportering, ärendehantering och materialadministration. Lösningarna passar för såväl små kommuners som stora välfärdsområdens behov. Det går att köpa ett helt paket på en gång eller införa lösningar en i taget efter behov.

Våra kanaler för kundtjänst

Vi rekommenderar våra kunder att i första hand sköta sina ärenden elektroniskt. Genom Sarastias e-tjänst och e-tjänst för yrkesanvändare är det enkelt att sköta ärenden oberoende av tid och plats.

Kom ihåg att även läsa vanliga frågor. Där får du svar på det mesta.