Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen sarastia.fi. Tillgänglighetsutlåtandet har uppdaterats 13.11.2023.

Tillgänglighetsläget för den digitala tjänsten:

Uppfyller tillgänglighetskraven delvis. 

Vi har förbundit oss att förbättra tillgängligheten till de digitala tjänsterna. Webbplatsen är ännu under utveckling efter webbplatsförnyelsen. Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten och uppdaterar tillgänglighetsutlåtandet allt eftersom arbetet fortskrider.

Anmälan om brister i tillgängligheten

Har du noterat någon brist i tillgängligheten på webbplatsen? Anmäl det till oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen: viestinta@sarastia.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du noterar tillgänglighetsproblem på webbplatsen, skicka först feedback till webbplatsens administratör, dvs. Sarastia. Svaret kan dröja upp till 14 dagar.

Om du inte är nöjd med det svar som du fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland finns information om hur anmälan kan göras och hur ärendet hanteras.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Kontrollenhet för tillgänglighet
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
tfn 029 501 6000 (växel)

Denna webbplats har publicerats 13.11.2023.