Tjänster

Om oss

Proffs på ekonomi

Sarastia, som är auktoriserad av Ekonomiadministrationsförbundet, är proffs på ekonomi och insatt i den offentliga sektorns behov.

Ett in house-bolag som ägs av sina kunder

Vi skapar mervärde för våra ägarkunder framför allt genom att producera tjänster och utveckla dem tillsammans med våra kunder.