Ekonomitjänster

Säker och enkel ekonomiadministration – oberoende av organisationens storlek.

Ekonomitjänster för Sarastias ägarkunder

Hos oss kan våra ägarkunder få tillgång till mångsidiga tjänster inom ekonomiadministration. Tjänsterna omfattar bokföring, betalningsrörelse, hantering av leverantörsfakturor, fakturering, ekonomiplanering, rapportering samt bokslut och koncernbokslut.

Som ekonomisystem kan våra kunder välja Sarastia365 Talous eller Raindance Kuntamalli. Våra revisionsbyråkunder betjänar vi i Netvisor-miljön. Dessutom producerar vi tjänster även för kunder som använder SAP-systemet.

Förutom bastjänster erbjuder vi som tilläggstjänster bl.a. ledningsrapportering, kassaflödesplanering (Cash Forecast), fakturering i kundens försystem, kontering av leverantörsfakturor, huvudanvändarskap för servicekassan, inkassotjänster (Revire Perintä Oy), elektronisk arkivering samt revisionstjänster riktade till kommunala bolag.

Välj mellan en servicecenter- eller programtjänstmodell

Vi erbjuder tjänster på två olika sätt: i servicecentermodellen externaliseras tjänsterna till Sarastia så det enda kunden behöver ansvara för är att genomföra de överenskomna åtgärderna. I programtjänstmodellen erbjuder vi kunden ett system och utbildar kunden i dess användning. Sarastia är alltid huvudanvändaren i systemen.

Våra lösningar riktade till välfärdsområden, kommuner och kommunala bolag samt vår kompetenta personal möjliggör en effektivare ekonomiadministration. Vi har kompetens i och erfarenhet av flera olika ekonomisystem. Vi gör ekonomiadministrationen säker och enkel.

Sarastia Oy är en auktoriserad medlem av Ekonomiadministrationsförbundet. Vi satsar på utbildningar inom ekonomiadministration för vår personal och uppmuntrar dem att avlägga examina inom området.

300 ekonomiexperter

Vi har nästan 300 anställda inom ekonomiförvaltning.

2 milj. inköpsfakturor

Vi behandlar årligen cirka två miljoner inköpsfakturor.

3 milj. försäljningsfakturor

Varje år skickar vi mer än tre miljoner försäljningsfakturor.

170 bokslut

Vi gör årligen cirka 100 bokslut och 70 koncernbokslut.

Sarastia365 Talous – besparingar i arbetstid och kostnader genom automatisering av rutiner

Sarastia 365 Talous är en lösning för ekonomiadministration som är designad för kommunsektorns och välfärdsområdenas specialbehov. Den Microsoft Dynamics 365-baserade lösningen omfattar förutom bokföring och anläggningstillgångar även hantering av leverantörsfakturor och kundfakturor.

Sarastia365-produktfamiljen innehåller lösningar för ekonomiadministration, personaladministration, rapportering, ärendehantering och materialadministration. Lösningarna passar för såväl små kommuners som stora välfärdsområdens behov. Det går att köpa ett helt paket på en gång eller införa lösningar en i taget efter behov.

Våra kanaler för kundtjänst

Vi rekommenderar våra kunder att i första hand sköta sina ärenden elektroniskt. Genom Sarastias e-tjänst och e-tjänst för yrkesanvändare är det enkelt att sköta ärenden oberoende av tid och plats.

Kom ihåg att även läsa vanliga frågor. Där får du svar på det mesta.