Vanliga frågor från företag och myndigheter

Vanliga frågor från yrkesanvändare, företag och myndigheter och svaren på dessa frågor har samlats på denna sida.

Löneutbetalning

Du kan skicka material kopplat till löneutbetalningen i e-tjänsten för yrkesanvändare.

Företag och myndigheter kan skicka oss supportbegäran via Sarastias e-tjänst.

Observera att från finansinstitut behöver vi som bilaga till begäran ett skriftligt av löntagaren undertecknat samtycke till att uppgifter lämnas ut för att kunna påbörja hanteringen av ärendet. Vi behöver också information om löntagarens arbetsgivare.

Om ni använder Sarastias HR-kundtjänst, kan du direkt kontakta numret till HR-kundtjänsten för yrkesanvändare. I annat fall kan du skicka en supportbegäran via e-tjänsten för yrkesanvändare.

Tidplanerna för löneutbetalning finns i Sarastias Extranet-tjänst.

Löneuppgifter till ansökan om dagpenning och familjeförmåner från FPA kan meddelas först när ett avbrott i arbetet har noterats i HR-systemet och löner för perioden i fråga har betalats.

Supportbegäran

När du kontaktar oss via e-tjänsten för yrkesanvändare, får du en automatisk mottagningskvittens till din e-post. Dessutom ser du alla supportbegäran och statusen för dem när du loggar in till e-tjänsten.

När ärendet har behandlats, visas svaret i e-tjänsten för yrkesanvändare och du får också ett meddelande om det till din e-post.

Om du har kontaktat oss via e-tjänsten för yrkesanvändare, kan du vid behov skicka tilläggsuppgifter genom att kommentera supportbegäran i e-tjänsten eller skicka e-post via mottagningskvittensen.

Vänligen öppna inte någon ny supportbegäran för samma ärende.

Du kan skicka oss supportbegäran via Sarastias e-tjänst bland annat gällande följande ärenden: anmälan om din huvudmans nätfakturaadress, flytt av förfallodatum, fakturakopior eller anmälan om kontonummer för återbetalning av överbetalning. Huvudmannens adressändringar ska meddelas direkt till faktureraren.

Inloggning för yrkesanvändare

Om du ännu inte har inloggningsuppgifter till e-tjänsten för yrkesanvändare, vänligen be din chef beställa dem till dig.

Du kan beställa ett nytt lösenord till e-tjänsten för yrkesanvändare via Sarastias e-tjänst. Vi försöker nollställa lösenorden under samma dag.

Vid problem med inloggningen kan du kontakta Sarastias e-tjänst när det gäller följande system:

 • Sarastia365 HR
 • Populus
 • Personec FK
 • Rondo
 • InvoiceReady
 • M2
 • WebTallennus
 • Kymen SAP
 • Turku SAP

Lösenord till e-tjänsten för yrkesanvändare ska uppfylla följande villkor:

 • Längden på lösenordet ska vara minst 10 tecken och högst 20 tecken
 • Lösenordet ska innehålla tecken från alla de tre klasserna (små bokstäver, stora bokstäver och siffror)
 • Användning av följande tecken i lösenord ska undvikas: å, ä, ö, Å, Ä, Ö, §, <, >, &
 • Giltighetstiden för lösenord är högst 90 dagar
 • Giltighetstiden för lösenord är minst 1 dag
 • Lösenordet får inte var detsamma som de fem tidigare lösenorden
 • Lösenordet får inte innehålla ditt eget för- eller efternamn eller delar av den i någon form

Hittade du inte svaret?

Kontakta oss så löser vi det.