Usein kysyttyä

Tälle sivulle on koottu henkilöasiakkaiden usein kysyttyjä kysymyksiä ja näiden kysymysten vastauksia.

Yleistä palkanmaksusta

Palkanmaksupäivät määritetään työnantajakohtaisesti. Voit tiedustella palkanmaksupäivää esihenkilöltäsi.

Palkkalaskelma toimitetaan palkansaajalle pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Ensisijaisesti palkkalaskelmat toimitetaan verkkopankkiin tai HR-järjestelmään, mutta työnantajasta riippuen palkkalaskelma voidaan toimittaa myös OmaPostiin tai kotiin postitettuna. Jos olet epävarma palkkalaskelman toimitustavasta tai haluat muuttaa toimitustapaa, käännythän ensisijaisesti esihenkilösi puoleen.

Sähköisessä muodossa oleva palkkalaskelma on näkyvissä yleensä 2-3 päivää ennen palkanmaksua tai viimeistään palkanmaksupäivänä.

Jos et ole saanut palkkaa tai epäilet, että palkanmaksussa on virhe, olethan yhteydessä esihenkilöösi asian tarkistamiseksi. Esihenkilösi ottaa tarvittaessa yhteyttä palkanlaskentaan.

Kelan päivärahahakemuksen ja vanhempainetuushakemuksen palkkatiedot voidaan ilmoittaa vasta, kun HR-järjestelmään on kirjattu poissaolo ja kyseisen jakson palkat on maksettu. Tarkistaaksesi, onko poissaolo kirjattu, käännythän esihenkilösi puoleen.

Työkokemuslisät tulee pääsääntöisesti hakea työnantajalta. Voit olla yhteydessä esihenkilöösi saadaksesi tietoa oman työnantajasi kokemuslisän hakuprosessista ja sen etenemisestä.

Muuttuneet henkilötiedot (nimi, osoite ja tilinumero) tulee ensisijaisesti päivittää suoraan HR-järjestelmään, josta ne päivittyvät automaattisesti palkkajärjestelmään ja palkanlaskentaan. Tietojen ilmoittamiseen saat tarvittaessa apua esihenkilöltäsi.

Muussa tapauksessa voit ilmoittaa henkilötietojen muutoksesta palkanlaskentaan Sarastian asiointipalvelun kautta.

Palkanmaksun aineistopäivä on noin kaksi viikkoa ennen palkanmaksupäivää. Kaikki palkanmaksuun liittyvä aineisto tulee olla HR-järjestelmässä aineistopäivään mennessä. Varmistathan tarvittaessa tarkan aineistopäivän esihenkilöltäsi.

Teethän tarvittavat muutokset ennen aineistopäivää, jotta palkanlaskenta ehtii käsitellä ne ennen palkanmaksua. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi poissaoloilmoitukset, muutosverokortti tai ilmoitus uudesta tilinumerosta. Myös esihenkilön pitää käsitellä palkan- tai työajanmuutokset ennen aineistopäivää. Tarkemmat ohjeet saat työnantajaltasi.

Palkanmaksu tehdään niillä tiedoilla, jotka on ilmoitettu aineistopäivään mennessä. Jos aineistopäivän jälkeen toimitettuja tietoja ei ehditä käsitellä tulevaan maksupäivään, ne huomioidaan seuraavassa palkanmaksussa.

Poissaolopidätys palkkalaskelmassa voi johtua esimerkiksi palkattomasta poissaolosta tai osapalkallisesta sairauslomasta. Pidätys voidaan myös tehdä jälkikäteen seuraavassa palkanmaksussa, jos ilmoitus tai hyväksyntä poissaolosta on myöhästynyt kyseisen palkanmaksupäivän aikataulusta. Jos huomaat palkkalaskelmallasi virheellisen poissaolopidätyksen, olethan yhteydessä omaan esihenkilöösi. Esihenkilösi ottaa tarvittaessa yhteyttä palkanlaskentaan.

Yleisperiaate on, että lopputili maksetaan seuraavana palkansaajan varsinaisena palkanmaksupäivänä sen jälkeen, kun tieto työsuhteen päättymisestä ja lopputilin maksamiseen tarvittavat tiedot on toimitettu palkanlaskentaan. Käytännössä saattaa olla työnantajakohtaisia eroja. Tarkistathan oman organisaatiosi toimintatavan esihenkilöltäsi.

Ennakonpidätys ja verokortit

Sarastia noutaa kaikkien palkan- ja palkkionsaajien ennakonpidätystiedot eli verokortit Verohallinnolta sähköisesti kerran vuodessa. Tiedot haetaan suorasiirtona alkuvuodesta, kun uusi verovuosi alkaa. Mukana on ennakonpidätystiedot niiltä työntekijöiltä, joiden työ-, virka- tai toimeksiantosuhde on voimassa tammikuun ensimmäisenä päivänä.

Tämän lisäksi osa asiakasorganisaatioistamme on jo reaaliaikaisen verokorttinoudon piirissä. Tällöin verokortti saadaan aina suoraan Verohallinnolta, eikä esimerkiksi muutosverokorttia tarvitse toimittaa enää erikseen Sarastiaan. Tarkistaaksesi, onko työnantajallasi jo käytössä verokorttien reaaliaikainen nouto, pyydämme sinua kääntymään ensisijaisesti oman esihenkilösi puoleen.

Ylempänä on mainittu, milloin saamme ennakonpidätystiedot suoraan Verohallinnolta. Muissa tapauksissa verokortti pitää toimittaa erikseen Sarastian palkanlaskentaan. Tässä muutama yleisin tilanne, milloin verokortti tai tiedot ennakonpidätysprosentista pitää toimittaa Sarastiaan:

Olet palkkionsaaja, esimerkiksi omaishoitaja

Tilaa palkkionmaksua varten erillinen verokortti OmaVerossa. Toimita verokortti palkanlaskentaan Sarastian asiointipalvelun kautta.

Tuloraja on väärin tai ennakonpidätysprosentti on liian korkea

Tilaa muutosverokortti OmaVeron kautta. Jos työnantajasi ei ole ottanut käyttöön verokorttien reaaliaikaista noutoa, toimita muutosverokortti palkanlaskentaan Sarastian asiointipalvelun kautta.

Haluat korottaa ennakonpidätysprosenttiasi

Tilaa muutosverokortti OmaVeron kautta. Voit arvioida omat ansiotulosi korkeammaksi, jolloin saat muutosverokorttiin isomman ennakonpidätysprosentin. Jos työnantajasi ei ole ottanut käyttöön verokorttien reaaliaikaista noutoa, toimita muutosverokortti palkanlaskentaan Sarastian asiointipalvelun kautta.

Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa korkeamman ennakonpidätysprosentin Sarastiaan suoraan asiointipalvelun kautta. Tällöin muutosverokorttia ei tarvitse tehdä. Huomioithan, että oma-aloitteinen veroprosentin nosto ei vaikuta tulorajaan, joten suosittelemme ensisijaisesti muutosverokortin tekemistä.

Työnantajasi vaihtuu kesken verovuoden

Jos työnantajasi vaihtuu kesken verovuoden, verokorttisi ei siirry uudelle työnantajallesi automaattisesti, vaikka palkanmaksun hoitaisi jatkossakin Sarastia. Toimitathan tällöin voimassa olevan verokorttisi tai muutosverokortin palkanlaskentaan Sarastian asiointipalvelun kautta, jos uusi työnantajasi ei ole ottanut käyttöön verokorttien reaaliaikaista noutoa.

Jos sinun pitää toimittaa verokortti Sarastiaan, toimitathan sen Sarastian asiointipalvelun kautta, jotta ennakonpidätystiedot ehtivät ajoissa palkanlaskentaan.

Poikkeustapauksissa verokortti on mahdollista toimittaa myös postitse osoitteella Sarastia Oy, PL 34, 00531 Helsinki. Lisää tällöin kirjeeseen tieto työnantajastasi. Huomioithan, että Sarastialle saapuva kirjeposti ohjautuu Postin skannauspalveluun ja jos kirjemäärä on suuri, se voi hidastaa skannatun postin käsittelyä.

Emme valitettavasti voi ottaa verokortteja vastaan Sarastian toimistoilla.

Palkasta pidätetään 60 % vero, jos emme ole saaneet verokorttiasi tai se on saapunut meille myöhässä. Verokortti tulee toimittaa palkanlaskentaan tavallisesti viimeistään kahta viikkoa ennen palkanmaksupäivää. Tarvittaessa voit tarkistaa palkanmaksun aineistopäivän esihenkilöltäsi.

Jos olet toimittanut verokortin työnantajallesi, olethan yhteydessä omaan esihenkilöösi. Jos olet toimittanut verokortin aineistopäivään mennessä itse suoraan palkanlaskentaan, olethan meihin yhteydessä Sarastian asiointipalvelun kautta.

Tammikuun palkanmaksussa käytetään edellisen vuoden viimeisintä voimassa olevaa verokorttia. Tuloraja kuitenkin nollaantuu aina vuodenvaihteessa.

Halutessasi voit tilata jo tammikuun palkanmaksua varten muutosverokortin OmaVerosta.

Ammattiliiton jäsenmaksun periminen palkasta

Ammattiliiton jäsenmaksu voidaan periä suoraan palkasta. Pyydä omalta liitoltasi valtakirja jäsenmaksun perintää varten ja toimita valtakirja palkanlaskentaan Sarastian asiointipalvelun kautta. Mikäli sinulla on kysyttävää jäsenmaksusta, voit kysyä asiasta samalla sähköisellä lomakkeella. 

Jos haluat lopettaa ammattiliiton jäsenmaksun perinnän, voit ilmoittaa asiasta samalla sähköisellä lomakkeella.

Huomioithan, että valtakirja ammattiliiton jäsenmaksun perintää varten on työnantajakohtainen. Jos sinulla on useampia työnantaja, joiden palkanlaskennan hoitaa Sarastia, tulee jokaisen työnantajan osalta toimittaa erillinen valtakirja.

Vuosiloma

Vuosiloman pituus määritellään työsuhteen keston, työkokemuslisään oikeuttavan palvelusajan pituuden sekä täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän perusteella. Vuosiloman määräytyminen perustuu aina noudatettavaan työehtosopimukseen. Jos käytössänne on HR-järjestelmä, oman vuosilomaoikeuden voi useimmissa tapauksissa tarkistaa järjestelmästä sen jälkeen, kun lomaoikeudet on lasketettu.

Lomapalkka

Lomapalkalla tarkoitetaan vuosilomapalkkaa eli palkkaa siltä ajalta, kun olet vuosilomalla.

Lomaraha

Lomarahan maksaminen ei perustu vuosilomalakiin vaan joko työehtosopimukseen, työpaikalla noudatettuun käytäntöön tai työsopimukseen. Vakituisille työntekijöille ja pitkäaikaisille määräaikaisille työntekijöille lomaraha maksetaan yleisesti kerran vuodessa työnantajan määrittelemänä kuukautena tai työsuhteen päättyessä. Lyhytaikaisille määräaikaisille työntekijöille, joille kertyy vuosilomaoikeutta, lomaraha maksetaan työsuhteen päätyttyä.

Lomakorvaus

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän työsuhteen päättymispäivään mennessä ei ole saanut vuosilomaa tai lomakorvausta. Työntekijä ei siis pidä vuosilomaa vapaana, vaan hänelle korvataan ansaittu vuosiloma rahana.

Lomapalkanoikaisu voidaan tehdä vuosiloma-ajan palkkaan, jos työntekijän säännöllinen työaika on muuttunut lomanmääräytymisvuoden aikana. Tällöin vuosiloma-ajan palkka maksetaan keskimääräisen työaikaprosentin mukaan, jolloin oikaisu voi näkyä palkkalaskelmalla vähennyksenä tai lisäyksenä.

Laskut

Laskuttavan organisaation sopimusehdoista riippuu, onko laskun eräpäivää mahdollista muuttaa tai laskulle saada maksuaikaa. Otathan meihin yhteyttä Sarastian asiointipalvelun kautta.

Jos kyseessä on perintätoimiston lähettämä maksumuistutus tai maksuvaatimus, olethan tässä tapauksessa yhteydessä kyseiseen perintätoimistoon.

Voit tilata laskukopion Sarastian asiointipalvelun kautta.

Voit kysyä lisätietoja laskustasi Sarastian asiointipalvelun kautta.

Jos laskun sisältö on itsessään epäselvä, sinun tulee olla yhteydessä laskuttavaan organisaatioon eli siihen kunnan, kaupungin tai hyvinvointialueen yksikköön, josta olet saanut laskun.

Jos laskusta on ehtinyt tulla perintätoimiston lähettämä maksumuistutus tai maksuvaatimus, olethan myös yhteydessä kyseiseen perintätoimistoon, jotta he voivat keskeyttää perintätoimenpiteet asian selvittelyn ajaksi.

Voit ilmoittaa tilinumerosi Sarastian asiointipalvelun kautta.

Tee muuttoilmoitus Digi- ja väestötietoviraston ja Postin asiointipalvelussa. Suurin osa laskuttajista saa osoitetiedot suoraan väestötietojärjestelmästä. Voit seurata osoitetietojen päivittymistä Suomi.fi-verkkopalvelussa.

Tarvittaessa voit ilmoittaa muuttuneet osoitetiedot suoraan laskuttavalle organisaatiolle.

Laskut toimitetaan aina ensisijaisesti e-laskuna tai verkkolaskuna. Voit luoda e-laskusopimuksen omassa verkkopankissasi.

Jos e-laskusopimusta ei ole, lasku voidaan toimittaa OmaPostiin tai Kivran digipostiin. Muussa tapauksessa lasku toimitetaan kirjepostilla.

Tukipyynnöt

Kun otat meihin yhteyttä Sarastian asiointipalvelun kautta, saat sähköpostiisi automaattisen vastaanottokuittauksen. Kun asia on käsitelty, saat vastauksen suoraan sähköpostiisi.

Jos olet ottanut meihin yhteyttä Sarastian asiointipalvelun kautta, voit tarvittaessa toimittaa lisätietoja sähköpostiisi tulleen vastaanottokuittauksen kautta. Käytä vastauspainiketta ja lähetä viesti. Näin lähettämäsi viesti saapuu alkuperäiselle tukipyynnöllesi, mikä nopeuttaa meillä asian käsittelyä.

Ethän avaa uutta tukipyyntöä samasta asiasta.

Kirjautuminen Sarastian hallinnoimiin järjestelmiin

Jos sinulla ei ole vielä tunnuksia ammattikäyttäjien asiointipalveluun, pyydäthän esihenkilöäsi tilaamaan ne sinulle.

Voit tilata ammattikäyttäjien asiointipalveluun uuden salasanan Sarastian asiointipalvelun kautta. Pyrimme nollaamaan salasanat saman päivän aikana.

Kirjautumisongelmissa voit olla yhteydessä Sarastian asiakaspalveluun seuraavien järjestelmien osalta:

  • Sarastia365 HR
  • Populus
  • Personec FK
  • Rondo
  • InvoiceReady
  • M2
  • WebTallennus
  • Kymen SAP
  • Turku SAP

Etkö löytänyt vastausta?

Ole meihin yhteydessä, niin selvitetään asia.